वर्तमान पत्रांनी घेतलेली दखल

दै. सामना


दै. ठाणे वैभव


दै. सामना


दै. सामना


न्यु ठाणे


दै. महाराष्ट्र सम्राट


जन खुलासा


नव शक्ती


आपलं महानगर


लोकसत्ता


सकाळ


प्रहार


सामना